Deze rioolaansluitingen worden aangesloten op het gemeentelijk hoofdriool. De aansluiting van uw woning tot de erfgrens moet u als perceeleigenaar zelf maken. De rioolaansluiting van uw erfgrens tot aan het gemeentelijk hoofdriool wordt door de gemeente aangelegd.

Aanvragen

U vraagt een rioolaansluiting bij de gemeente. De gemeente beoordeelt uw aanvraag en bepaalt in overleg met u waar de aansluiting gemaakt kan worden. Wanneer de aansluiting kan worden gemaakt, ontvangt u een bevestiging. Als de materialen op voorraad zijn dan gebeurt het realiseren van uw aansluiting binnen zes tot acht weken.

Prijs

De kosten van de aansluiting komen voor rekening van de aanvrager. De kosten worden gebaseerd op werkelijke kosten en zijn afhankelijk van de situatie. Neem tijdig contact op met de gemeente om inzicht te krijgen in de te maken kosten voor een rioolaansluiting.

Informatie

Wilt u weten waar u de aansluiting op het gemeenteriool kunt vinden? Neem dan contact op met de gemeente.