Aanvragen via omgevingsvergunning

Indien u een nieuwe woning of nieuw pand wilt bouwen, controleer dan eerst in het Omgevingsloket of dit is toegestaan en u een vergunning nodig heeft voor uw plannen.
Heeft u een omgevingsvergunning nodig? Dan wordt via deze ‘route’ de toekenning van een huisnummer/aanvraag voor een nieuw adres verder afgehandeld door de gemeente. In dit geval zal een huisnummerbeschikking opgesteld worden die onderdeel uitmaakt van de omgevingsvergunning.

Aanvragen zonder omgevingsvergunning

Sinds de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het mogelijk dat geen omgevingsvergunning nodig is en enkel volstaan kan worden met een melding voor de bouw van een nieuwe woning en/of pand. Dit controleert u in het Omgevingsloket. Als blijkt dat u geen vergunning nodig heeft en volstaan kan worden met een melding, kunt u via deze route schriftelijk een huisnummer (een nieuw adres) aanvragen bij de gemeente Boekel.

Bij deze aanvraag zijn onder andere de volgende gegevens vereist:

  • Het kenmerk/zaaknummer van de melding.
  • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
  • Een tekening uit het Kadaster (van het pand en de grond eromheen) op schaal 1:500.
  • Duidelijke bouwkundige plattegronden van elke verdieping van het bouwwerk op schaal 1:100.

Doe deze aanvraag gelijktijdig/zo spoedig mogelijk bij het indienen van de melding voor de activiteit 'Bouwen'.

Het formulier vindt u hier (DOCX, 45.0 kB).

Achtergrondinformatie

In de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG) is vastgelegd hoe beoordeeld moet worden of aan een pand wel of niet een adres toegekend moet worden. Het is aan de gemeente om dit te uit te voeren. Ook bepaalt de gemeente wélk adres toegekend gaat worden. Middels de BAG-Viewer van het Kadaster op internet kan iedereen zien welke panden welke adressen hebben. Op grond van deze informatie zal de gemeente beoordelen of er een adres toegekend moet worden en dit vervolgens uitwerken als dat aan de orde is.

Meer informatie en contact

Als u naar aanleiding van de bovenstaande tekst nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het cluster Gegevensbeheer van de gemeente Boekel. Zij gaan over de registraties in de BAG Dit kan op de volgende manieren:

• U kunt bellen naar: (0492) 326800
• U kunt mailen naar: info@boekel.nl
• Of u kunt uw vraag bij ons achter middels het contactformulier.