UITGIFTE BOUWGROND IN PLAN “VOSKUILEN” TE VENHORST

In Venhorst is het tijd dat we gaan starten met de uitgifte van de eerste gemeentelijke kavels van een nieuw plan “Voskuilen”. De verwachting is dat het plan Voskuilen na de zomer bouwrijp is.

Het wordt een gasloos plan. Daarnaast moeten op alle kavels 0 op de meter woningen worden gebouwd. Bij het indienen van de vergunningaanvraag bij de gemeente dient een energieprestatiecertificaat te worden bijgevoegd, waaruit blijkt dat de woning 0 op de meter wordt gebouwd. Het hemelwater dient op eigen terrein verwerkt te worden. Het is verplicht minimaal één parkeerplaats op eigen terrein te creëren.

Bij de verkoop van de bouwkavels op Voskuilen geldt een zelfbewoningsverplichting van 3 jaar. Dit betekent dat de koper van de kavel een woning bouwt en daarin verplicht drie jaar blijft wonen. Indien er in de verplichte bewoningsperiode zaken voordoen waardoor de woning alsnog dient te worden verkocht kan het college van Burgemeester & Wethouders toestemming verlenen voor verkoop.

Verkaveling
Er zijn, op kavel 5 na, geen kavels meer beschikbaar. Kavel 5 staat wel al in optie.

Categorie        Nummer    Oppervlakte
Vrijstaand        K05           ± 348 m² (in optie)

Grondprijs in 2021
Vrijstaande woning € 270,00 per m² exclusief btw

Informatie:
Voor informatie over de bouwvoorschriften kunt u zich wenden tot de afdeling Bouwen en Wonen.
Voor informatie over de verkoop kunt u zich wenden tot mevrouw J. van Bergen of de heer M. van Schadewijk.

Matenplan Voskuilen (PDF, 32.7 kB)

Tekening plan Voskuilen (PDF, 29.0 kB)

Publicatietekening plan Voskuilen (PDF, 288.5 kB)


K01 Kavelpaspoort (PDF, 887.8 kB)

K02 Kavelpaspoort (PDF, 879.4 kB)

K03 Kavelpaspoort (PDF, 881.4 kB)

K04 Kavelpaspoort (PDF, 880.3 kB)

K05 Kavelpaspoort (PDF, 884.1 kB)
 

Algemene voorwaarden voor de verkoop van onroerende zaken door de gemeente Boekel (PDF, 40.5 kB)