Op dit moment is er één bedrijfskavel in optie in plan De Vlonder West, fase 3.
De uitgangspunten van deze bedrijfskavel zijn:

  • de grootte van de bedrijfskavel K08 bedraagt 2.643 m²
  • grondprijs € 145,- per m² excl. BTW
  • de bedrijfskavel is bouwrijp en per direct beschikbaar
  • optie van 2 maanden, daarna koopovereenkomst ondertekenen en afnemen

In het bestemmingsplan is aangegeven welke bedrijven zich kunnen vestigen op de betreffende locatie. Het bestemmingsplan geeft aan welke milieucategorieën zijn toegestaan op welke locaties en welke soort bedrijven zijn toegestaan.
Deze bedrijfskavel is bestemd voor bedrijven tot en met milieucategorie 3.1. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.ruimtelijkeplannen.nl of bij onderstaande documenten.
Het volgende bedrijventerrein binnen de gemeente Boekel wordt plan Lage Raam. Inmiddels zijn we opgestart met de voorbereidingen voor het bestemmingsplan. De verwachting is dat we in 2024/2025 bedrijfskavels kunnen gaan uitgeven.

Informatie
Voor informatie over de bouwvoorschriften kunt u zich wenden tot de afdeling Bouwen en Wonen. Voor informatie over de verkoop kunt u zich wenden tot mevrouw J. van Bergen.