We zijn trots op het plan De Run, omdat dit het eerste plan is in de gemeente Boekel waar geen gasaansluitingen meer aanwezig zijn. Het is dus een gasloos plan. Daarnaast moeten op alle kavels 0 op de meter woningen gebouwd worden. Dit houdt in dat een huis evenveel of meer energie opwekt als nodig is voor het huis en het huishouden. Bij het indienen van de vergunningaanvraag bij de gemeente dient een energieprestatiecertificaat te worden bijgevoegd, waaruit blijkt dat de woning 0 op de meter wordt gebouwd. Het hemelwater dient op eigen terrein verwerkt te worden.

Verkaveling

Op de onderstaande, beschikbare kavels kan worden gereageerd.

Categorie  Nummer     Oppervlakte
Vrijstaand  KV18         ± 518 m² (in optie)
Vrijstaand  KV20         ± 489 m² (in optie)
Vrijstaand  KV21         ± 415 m² (in optie)
Vrijstaand  KV22         ± 415 m² (in optie)
Vrijstaand  KV23         ± 476 m² (in optie)
Vrijstaand  KV24         ± 426 m² (in optie)
Vrijstaand  KV25         ± 293 m² (in optie)
Vrijstaand  KV26         ± 306 m² (in optie)

Halfvrijstaand  KT15  ± 221 m² (in optie)
Halfvrijstaand  KT16  ± 223 m² (in optie)
Halfvrijstaand  KT17  ± 223 m² (in optie)
Halfvrijstaand  KT18  ± 221 m² (in optie)

Grondprijs in 2020

Halfvrijstaande bouwkavel   € 250,00 per m²  exclusief btw
Vrijstaande bouwkavel         € 280,00 per m² exclusief btw

Informatie

Voor informatie over de bouwvoorschriften kunt u zich wenden tot de afdeling Bouwen en Wonen. Voor informatie over de verkoop kunt u zich wenden tot mevrouw J. van Bergen of mevrouw H. Smeehuijzen.

Wachtlijst

De wachtlijst is vervallen dit houdt in dat iedereen kan reageren op deze kavels. Indien er meerdere personen in één kavel zijn geïnteresseerd wordt er geloot.