We zijn trots op het plan De Run, omdat dit het eerste plan is in de gemeente Boekel waar geen gasaansluitingen meer aanwezig zijn. Het is dus een gasloos plan. Daarnaast moeten op alle kavels 0 op de meter woningen gebouwd worden. Dit houdt in dat een huis evenveel of meer energie opwekt als nodig is voor het huis en het huishouden. Bij het indienen van de vergunningaanvraag bij de gemeente dient een energieprestatiecertificaat te worden bijgevoegd, waaruit blijkt dat de woning 0 op de meter wordt gebouwd. Het hemelwater dient op eigen terrein verwerkt te worden.

Verkaveling

Op de onderstaande, beschikbare kavels kan worden gereageerd.

Categorie  Nummer     Oppervlakte
Vrijstaand  KV18         ± 518 m²
Vrijstaand  KV20         ± 489 m²
Vrijstaand  KV21         ± 415 m²
Vrijstaand  KV22         ± 415 m²
Vrijstaand  KV23         ± 476 m²
Vrijstaand  KV24         ± 426 m²
Vrijstaand  KV25         ± 293 m²
Vrijstaand  KV26         ± 306 m²

Halfvrijstaand  KT15  ± 221 m²
Halfvrijstaand  KT16  ± 223 m²
Halfvrijstaand  KT17  ± 223 m²
Halfvrijstaand  KT18  ± 221 m²

Grondprijs in 2020

Halfvrijstaande bouwkavel   € 250,00 per m²  exclusief btw
Vrijstaande bouwkavel         € 280,00 per m² exclusief btw

Informatie

Voor informatie over de bouwvoorschriften kunt u zich wenden tot de afdeling Bouwen en Wonen. Voor informatie over de verkoop kunt u zich wenden tot mevrouw J. van Bergen of mevrouw H. Smeehuijzen.

Wachtlijst

De wachtlijst is vervallen dit houdt in dat iedereen kan reageren op deze kavels. Indien er meerdere personen in één kavel zijn geïnteresseerd wordt er geloot.

Aanmelding

Wanneer u belangstelling heeft, dan kunt u zich t/m 29 september 2020 aanstaande schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel of e-mailen naar info@boekel.nl onder vermelding van “inschrijving vrijstaande/halfvrijstaande kavel De Run, fase 3”. Bij uw reactie graag uw adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en voorkeur kavelnummer vermelden.

Loten

Indien er een loting voor bouwkavels nodig is, zal dit op dinsdag 6 oktober 2020 in de raadzaal van het gemeentehuis plaatsvinden.

• 19.00 uur voor bouwkavels van vrijstaande woningen en
• 20.00 uur voor bouwkavels van halfvrijstaande woningen

Dit in verband met het verspreiden van de drukte om zo de coronaregels na te leven.