De opgave en aanpak is verder uitgewerkt in de TVW. Om dit verhaal toegankelijk en duidelijk te kunnen uitleggen is deze uitgewerkt middels een Storymap, welke raadpleegbaar is via de volgende link: https://arcg.is/afDKS

De TVW geeft weer welke buurten kansrijk zijn om aan de slag te gaan met bovengenoemde punten, zodat uitvoering wordt gegeven aan het Klimaatakkoord.