Klimaatonderlegger maakt begrip klimaat tastbaar

De klimaatonderlegger is ontwikkeld om lagen bodem, water, groen, infrastructuur en bebouwing in beeld te brengen in relatie tot het klimaat. Inwoners en plannenmakers kunnen de klimaatonderlegger gebruiken om zich te oriënteren. Zij zien welke kenmerken de bodem in het plangebied heeft, welke effecten er kunnen optreden en dan kunnen zij maatregelen nemen om de gevolgen te beperken. Bijvoorbeeld door het hemelwater in het gebied te laten lopen, zodat het gedoseerd wordt opgenomen in de bodem. De focus ligt hierbij op energie, water, groen en hittestress.

Klimaatonderlegger gemeente Boekel (PDF, 2.8 MB)