Wat staat er in het Duurzaamheidsplan?

Het duurzaamheidsplan geeft richting aan hoe de aanpak van het verduurzamen van de gemeente eruit kan zien. Het doel is van het duurzaamheidsplan is om Boekel toekomstbestendig te maken zodat we op een gezonde en comfortabele wijze in Boekel kunnen (blijven) wonen, werken en leven. Welke acties willen wij nemen die bijdragen aan onze duurzame toekomst op de thema’s energie, fysieke leefomgeving, circulaire economie en mobiliteit.

Hoe wordt het Duurzaamheidsplan opgesteld?

Het Duurzaamheidsplan maakt de gemeente met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, de netbeheerder en woningcorporaties. Samen stellen we uitgangspunten op die als basis dienen voor de keuzes en stappen naar een duurzaam Boekel. En hoe we samen van idee naar uitvoering kunnen komen.