Op weg naar een verantwoorde veehouderij

De gemeenteraad heeft op 26 februari 2015 de notitie "Naar een verantwoorde veehouderij in Boekel" vastgesteld. In deze notitie geeft de raad aan op welke instrumenten on onderdelen de gemeente zich zal gaan richten de komende jaren om zodoende haar bijdrage aan die transitie te leveren. De notitie bevat geen inhoudelijke keuzes of maatregelen die ingevoerd worden, maar benoemd de instrumenten die de gemeente voorhanden heeft en wil inzetten om een meer zorgvuldige veehouderij in Boekel te realiseren rond 2026. Zonder daarbij een concreet einddoel op te nemen.

In lijn met het gesprek uit 2012 en 2013 beoogt de gemeente te werken naar een meer verantwoorde, duurzame en gezonde veehouderij in de vorm van een "stip aan de horizon". Hoe die er precies uit moet zien kan ook de gemeente anno 2015 niet precies zeggen. Maar het moet wel beter en zeker meer verantwoord als het gaat om de (directe) woon-, werk- en leefomgeving voor burgers en ook boeren zelf.

Klik hier voor de notitie "Naar een verantwoorde veehouderij in Boekel".