Aanleiding

In 2012 en 2013 heeft er in Boekel een gesprek plaatsgevonden over de toekomst van de landbouw in Boekel. Vanuit het traject Peelhorst is in Boekel deze discussie tussen Boekelse mensen (boeren/burgers), de gemeente, mensen van de provincie en de Commissie Van Doorn opgestart om te bekijken wat het "Boekelse beeld" is bij een lokale en zorgvuldige veehouderij.

In totaal zo’n 20 personen hebben deelgenomen aan dit overleg. Een belangrijke conclusie was dat het van groot belang is om door te praten over de toekomst van de landbouw en veehouderij in het bijzonder. Het vertrouwen in elkaar moet opnieuw herwonnen worden. Het is belangrijk om vanuit dit vertrouwen in elkaar een opvatting te vormen over de toekomst van de landbouw in zijn volle breedte in Boekel.

Daarnaast is de gemeente Boekel in 2014 begonnen met de herziening van het bestemmingsplan buitengebied. De bedoeling is om deze begin 2017 vast te stellen. Omdat de landbouw en zeker de veehouderij een belangrijk onderdeel daarbinnen is, wil de gemeente een goede basis hebben hiervoor; een gedragen toekomstbeeld. Dit toekomstbeeld zal uiteindelijk ook tot heldere en gedragen uitgangspunten moeten leiden voor het bestemmingsplan.

Inmiddels is echter gebleken dat het moeilijk is om een breed gedragen toekomstbeeld te vormen. Het doel voor de verschillende partijen is vaak niet heel veel anders. De weg daar naar toe blijkt echter voor veel discussies vatbaar. Uit het gestarte gesprek tussen boeren en burgers in 2012 is derhalve ook geen algemeen gedragen toekomstbeeld naar voren gekomen. Wel is de meerderheid erover eens dat het anders kan en ook moet: er is een transitie binnen de veehouderij, maar bijvoorbeeld ook bij de consument en retail nodig om tot verbetering te leiden.