Zorg, Welzijn & Inkomen

Dorpsteam Boekel

De toegang tot ondersteuning en zorg in de thuissituatie geregeld via het DorpsTeam Boekel. Het Dorpsteam Boekel biedt ondersteuning op een nieuwe manier. Dichtbij huis, snel en met een vaste contactpersoon.

Bijzondere bijstand

Een handicap of chronische ziekte kan veel extra kosten met zich meebrengen. Komt u voor kosten te staan die te hoog zijn voor uw inkomen? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Wmo-adviesraad

De Wmo adviesraad is de onafhankelijke adviesraad voor inspraak, advies en gezamenlijke belangenbehartiging voor alle inwoners, die met de Wmo te maken krijgen. De Wmo adviesraad geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over de uitvoering van de Wmo en de toegankelijkheid van de samenleving.

Hulp bij het invullen van formulieren

De formulierenbrigade van Meierijstad helpt u bij het invullen van formulieren voor het aanvragen van inkomensondersteunende voorzieningen.