Provinciaal beleid

Ook de provincie maakt beleid voor het gebruik en de inrichting van haar grondgebied. In de Structuurvisie Brabant zijn de doelstellingen opgenomen voor Brabant. De bijhorende regels zijn opgenomen in de Verordening Ruimte van de provincie. Ook deze regels kunnen relevant zijn voor plannen van individuele burgers of bedrijven.

Kijk voor meer informatie op www.brabant.nl/verordeningruimte.