Aangepaste beleidsregel voor Ruimte voor Ruimte woningen

In verband met het Omgevingsplan buitengebied Boekel (april 2018) is de Beleidsregel Ruimte voor Ruimte aangepast.