Verkavelingsvoorbeelden starterswoningen de Run

Hieronder kunt u een aantal voorbeelden raadplegen van de verkaveling en de eventuele indeling van de woningen. Hoe de daadwerkelijke indeling gaat worden ligt uiteraard nog niet vast.