Voorontwerp Bestemmingsplan (VOBP) randweg Boekel vastgesteld

Op 24 mei 2016 heeft het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan (VOBP) Randweg Boekel en het plan vrijgegeven voor inspraak.

Het plan met bijbehorende documenten ligt  vanaf 1 juni gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie. U kunt hier terecht tijdens openingstijden van het gemeentehuis.

Het plan met bijbehorende stukken is ook te vinden op:
- www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0755.BPBGRandwegBoekel-VO01)
- www.boekel.nl/randweg (pdf bestanden)

Inspraakreactie indienen
Binnen zes weken vanaf 1 juni, dus uiterlijk 12 juli 2016, kan iedereen een inspraakreactie kenbaar maken. Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u telefonisch contact opnemen met dhr. Gijs Klop, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, via 0492-326800. Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel. 

Informatieavond 15 juni
Een VOBP moet voldoen aan allerlei (landelijke) wettelijke regels. Daardoor is het een lijvig en ingewikkeld document. Daarom organiseren we een informatieavond. We geven een toelichting op het VOBP en het vervolgtraject. Ook kunt u vragen stellen over de procedure en/of de inhoud. Er zijn diverse deskundigen aanwezig vanuit de gemeente, provincie en bureau Kragten. Het is geen formele inspraakavond.

U bent van harte welkom:
Wanneer:         15 juni 2016
Hoe laat:          20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Waar:               Nia Domo
, St. Agathaplein 6, Boekel

Wilt u meer weten? Lees dan nieuwsbrief 4, of bekijk onderstaande documenten.