Voorlopig ontwerp februari 2016

Op 16 februari 2016 heeft het college van Burgemeester en Wethouders het geactualiseerde ontwerp vastgesteld. Dit ontwerp vormt onder de naam “voorlopig ontwerp Randweg Boekel” de basis voor het op te stellen bestemmingsplan.

De belangrijkste wijzigingen die in het voorlopige ontwerp zijn doorgevoerd, in vergelijking tot het “oude” ontwerp uit 2011, zijn:

  • Aanpassing van het dwarsprofiel;
  • De fietsoversteken bij de rotondes;
  • Het fietspad vanaf de noordelijke rotonde naar Neerbroek;
  • Aanpassing van boogstralen, waardoor onder andere de kas aan Neerbroek niet wordt geraakt;
  • Een vierde ‘poot’ aan de rotonde De Vlonder, met parallelwegen naar Koesmacht en Lage Raam;
  • Verbreding en verlegging van de weg tussen de rotonde De Vlonder en het industrieterrein, waardoor de gemeentelijke vijver moet worden verlegd;
  • Verlegging van het tracé ter hoogte van de Zandhoeksche Loop, inclusief verlegging van de loop zélf.

Bijbehorende kaarten en memo aan de gemeenteraad kunt u hieronder raadplegen.

Is dit het definitieve ontwerp?
Strikt genomen is dit nieuwe ontwerp nog niet 100% definitief. Dat is het pas als het bestemmingsplan is vastgesteld en onherroepelijk is. En in dat kader moeten er nog diverse zaken worden onderzocht (zoals bodem & water, archeologie, flora & fauna), die er toe zouden kunnen leiden dat het ontwerp moet worden gewijzigd. Maar wij gaan er nu wel vanuit dat dit het uiteindelijk ontwerp wordt.