Verkeersonderzoek toont noodzaak Randweg nogmaals aan -juni 2013-

In het najaar van 2012 heeft de provincie de aanleg van de randweg Boekel (onderdeel van de N605 Uden-Gemert) in haar begroting voor 2013-2017 opgenomen. Tegelijkertijd is vastgelegd dat, voordat daadwerkelijk groen licht wordt gegeven voor realisatie, er eerst nader aanvullend moet worden gedaan naar gebruikte verkeersprognoses, eventueel aan te vullen met bestaand en/of nader (kenteken)onderzoek, en de resultaten hiervan eerst met de commissie MF te bespreken alvorens definitieve afspraken met de gemeente Boekel te maken om dit proces verder in gang te zetten.Dat omdat door de lokale werkgroep randweg werd aangegeven dat het doorgaand verkeer en vrachtverkeer de laatste jaren sterk teruggelopen zou zijn.

Afgelopen voorjaar heeft onder begeleiding van een lokale klankbordgroep dat onderzoek plaatsgevonden. Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk bureau Goudappel Coffeng. Tijdens dit onderzoek zijn op 11 punten de verkeersintensiteiten geteld en zijn op 6 punten kentekens geregistreerd. Zodoende kunnen we nu uitspraken doen over de actuele hoeveelheid verkeer en over het aandeel doorgaand verkeer.

De belangrijkste conclusies kunt u in het onderstaande persbericht lezen.