Stand van zaken november 2015

De projectgroep Randweg Boekel is op dit moment druk aan de slag. De eerste afspraken met belanghebbenden zijn gemaakt en dat zal de komende maand verder worden uitgebreid.

Momenteel worden ook de eerste onderzoeken ten behoeve van het bestemmingsplan uitgevoerd. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld de actualisatie van het verkeersonderzoek, onderzoek naar flora en fauna en onderzoek naar eventuele verontreinigingen. Vooralsnog zijn dit voornamelijk bureau onderzoeken. Indien blijkt dat ook nader veldwerk dient plaats te vinden, dan wordt hierover op een later stadium gecommuniceerd

De gesprekken en de onderzoeken moeten ertoe leiden dat we in de maand februari het ontwerp helemaal uitgewerkt hebben. Daarna gaan we aan de slag met het opstellen van het bestemmingsplan.