Projectgroep Randweg

De omgevingsmanager, Jeroen van Bremen. Hij is voor u de toegang tot het project.
Hij zorgt ervoor dat u antwoord krijgt op uw vragen en dat duidelijk is welke stappen u
van ons kunt verwachten. Hij ziet het als een uitdaging om ervoor te zorgen dat de
omgeving gehoord wordt en goed geïnformeerd wordt. Hij is ook de man die aan de
keukentafel gesprekken voert met belanghebbenden.  Jeroen is werkzaam bij de provincie
en gedurende de looptijd van het project werkzaam voor de gemeente.

De Kavelruil coördinator, Frans Smits. Zoals in juni verteld gaan we proberen om met
kavelruil te zorgen voor een optimale verkaveling van de directe omgeving na de aanleg.
Dit is een vrijwillige kavelruil, niemand wordt gedwongen hieraan mee te werken.  Samen
met de ZLTO en de ondernemers in het gebied proberen we wel het maximale eruit te halen.
Frans Smits heeft eerder succesvol deze processen doorlopen. Hij is van origine een agrarisch
ondernemer en verstaat de taal van de boer. Hij komt uit Woudrichem en is een echt
onafhankelijke coördinator. Bij de ondernemers in het buitengebied komt Frans aan tafel.
De Projectmanager, Martijn Kersten. Bij een omvangrijk project zoals de randweg is het van
belang op tijd de juiste stappen te zetten. Onderzoeken te doen en de uitkomsten daarvan op
een goede manier te vertalen in het ontwerp. Dat zijn werkzaamheden die voor u als burger
niet erg opvallen maar cruciaal zijn voor het project. Voor dit werk hebben we bureau Kragten
gecontracteerd. Zij werken ook aan de randweg Haps. Spil in het werk bij Bureau Kragten is
Martijn. Hij gaat ervoor zorgen dat het project inhoudelijk klopt en op schema blijft. 

Mocht u een van deze mensen door Boekel zien lopen of bellen ze bij u aan dan weet u wie het zijn. Het eerste contact zal veelal plaatsvinden middels een telefoontje. We hebben met deze mensen afgesproken dat we de uitvoering op zijn Boekels doen. Dat betekent lokaal en dicht bij de burger. We willen goed bereikbaar zijn en ook echt antwoord geven op vragen. 

Ik heb een vraag over de Randweg Boekel