Nog geen besluit bekend over de randweg - november 2011-

-November 2011-

Het voorontwerp en de kostenraming voor de randweg Boekel liggen sinds april van dit jaar bij de provincie. Zoals wij eerder aangaven zal dit najaar op basis daarvan een besluit worden genomen inzake de prioriteit die onze randweg krijgt in relatie tot andere provinciale projecten. De prioriteit en de daarbij horende uitvoeringsperiode van de projecten worden naar verwachting bepaald in de vergadering van Provinciale Staten van 11 november wanneer Provinciale Staten ook de budgetten voor de komende jaren vaststellen. Tot die tijd blijft het dus onduidelijk wanneer de randweg Boekel wordt uitgevoerd.