Kaart Randweg tracé 2011

In 2011 is er een tracé bepaald en een voorlopig ontwerp gemaakt voor de Randweg Boekel. Op de bijgevoegde kaart is het voorlopig ontwerp uit 2011 weergegeven. Omdat we inmiddels enkele jaren verder zijn, wordt momenteel gekeken of er nog (kleine) wijzigingen aangebracht moeten worden in het tracé of het ontwerp van de Randweg. Daarvoor kijken we onder andere naar de meest recente inzichten op het gebied van wegontwerp en de actuele wet- en regelgeving voor wat betreft bijvoorbeeld (natuur-)compensatie.

Ook worden er gesprekken gevoerd over dit ontwerp met de meest belanghebbende grondeigenaren, omwonenden en enkele belangengroepen. Hieruit komen wensen naar voren voor aanpassingen van het tracé of het ontwerp. In die gesprekken wordt ook gepolst of kavelruil een mogelijkheid is bij de verwerving van grond voor de randweg.