Eenmalige energietoeslag minima aangepast

maandag 12 sep 2022

De prijzen van energie zijn de afgelopen tijd hard gestegen. Voor inwoners met een laag inkomen is er daarom in 2022 extra geld om de energiekosten te betalen. Dat is de eenmalige energietoeslag. Deze toeslag was € 800. Begin juli is bekend geworden dat de eenmalige energietoeslag verhoogd wordt naar € 1.300.

Heeft u al een energietoeslag ontvangen?

Inwoners die al een toeslag van € 800 hebben gekregen, krijgen in september € 500 extra uitbetaald. Zij hoeven hiervoor niets te doen. Zij krijgen hierover een brief met meer informatie. LET OP: Gemeente Meierijstad voert deze regeling ook uit voor inwoners van gemeente Boekel/Bernheze.

Nieuwe aanvragen vanaf 1 september

Aanvragen die wij ná 1 september ontvangen van inwoners die recht hebben op de energietoeslag ontvangen na toekenning € 1.300 in één keer. Aanvragen die tót 1 september bij ons binnen kwamen van inwoners die recht hebben op de energietoeslag ontvangen in eerste instantie € 800 en krijgen een nabetaling van € 500 in september.

Verlengen van de aanvraagdatum

Het is tot 1 november 2022 mogelijk om een aanvraag voor de energietoeslag in te dienen. Mogelijk wordt de aanvraagperiode na die datum nog verlengd.

Om rekening mee te houden

Inmiddels hebben veel mensen de energietoeslag aangevraagd. We streven ernaar om u binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag te berichten. Wij doen ons best om alle aanvragen snel en zorgvuldig af te handelen.
Nu nog geen hogere energielasten? Zet uw toeslag opzij!
Wanneer u het geld van de energietoeslag krijgt, heeft u misschien uw hogere energierekening of de eindafrekening nog niet ontvangen. Deze komt mogelijk pas later dit jaar. Houd in dat geval de energietoeslag apart op uw spaarrekening. Zo kunt u de energierekening of eindafrekening op een later moment betalen en voorkomt u betalingsproblemen.

Hoe u de aanvraag kunt indienen

U kunt uw aanvraag indienen via een papieren formulier dat is op te halen bij de receptie van de gemeente Boekel. U kunt ook het digitale formulier van de gemeente Meierijstad invullen. U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente Meierijstad. U kunt ook telefonisch contact opnemen als u vragen heeft. Bel naar 14 0413 of mail naar inkomensvoorzieningen@meierijstad.nl.

Voorwaarden energietoeslag

U heeft recht op de energietoeslag als u:

  • 21 jaar of ouder bent;
  • in de gemeente Meierijstad, Boekel of Bernheze woont;
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of geldige verblijfsvergunning heeft;
  • een laag (besteedbaar) inkomen heeft.

In Meierijstad, Boekel en Bernheze is een laag inkomen een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm. Dit is netto per maand zonder vakantiegeld. Als alleenstaande of alleenstaande ouder is dit €1.244,54 tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd, en €1.382,89 vanaf de AOW-leeftijd. Bent u getrouwd of woont u samen? Dan is het €1.777,92 tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd, en €1.872,50 vanaf de AOW-leeftijd.

U heeft geen recht op de energietoeslag als u:

  • in een inrichting verblijft;
  • jonger bent dan 21 jaar; en geen bijzondere bijstand voor levensonderhoud ontvangt;
  • jonger bent dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering;
  • bent ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres;
  • inwonend bent bij uw ouders of kinderen.

Twijfelt u of u recht heeft op de energietoeslag?

Bel met een van de medewerkers van Meierijstad via telefoonnummer 140413.
Heeft u schulden en is beslag gelegd op uw inkomen door een deurwaarder, of zit u in een schuldregelingstraject MSNP of WSNP? Dan kunt u uw feitelijk besteedbaar inkomen opgeven. Neem eventueel vooraf contact op met de gemeente Meierijstad via telefoonnummer 140413 of via mailadres inkomensvoorzieningen@meierijstad.nl. Heeft u volgens het aanvraagformulier geen recht op de energietoeslag omdat uw inkomen net iets te hoog is en vindt u dat u wél in aanmerking zou moeten komen omdat er bijzondere omstandigheden zijn? Neem dan ook contact op met de gemeente Meierijstad.

Meer informatie

Heeft u geldzorgen? Vraag nu al hulp. Of neem contact op met onze medewerkers via schuldhulp@meierijstad.nl