Standplaatsvergunning aanvragen

maandag 13 jun 2022

Op 29 juni 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van Boekel nieuw standplaatsenbeleid voor de gemeente Boekel vastgesteld. Het jaar 2022 gold als overgangsjaar. Op 1 januari 2023 eindigt de overgangsregeling. Een aanvraag standplaatsvergunning kan worden gedaan via het aanvraagformulier.

Meer informatie