Enquête nieuw mobiliteitsplan gemeente Boekel

woensdag 6 apr 2022

Het komende jaar gaat de gemeente Boekel aan de slag met een nieuw mobiliteitsplan. Dit plan helpt de gemeente Boekel om de verkeersplannen voor de toekomst vorm te geven en de gemeente voor iedereen goed bereikbaar te houden. Denk aan plannen voor het verbeteren van de parkeerdruk, de verkeersveiligheid rondom scholen of het stimuleren van actievere en schonere vervoerswijzen zoals lopen en fietsen. Vervolgens maakt de gemeente Boekel een concreet uitvoeringsplan om het geschetste toekomstbeeld in het Mobiliteitsplan waar te maken. Zo vormt het mobiliteitsplan onder andere het startpunt voor uw toekomstige mobiliteit. 

Denk ook met ons mee!
Wij vinden het belangrijk om uw wensen en ideeën over de mobiliteit in de gemeente Boekel te horen. Daarom nodigen we u van harte uit om de online enquête in te vullen. Hierin vragen wij u over uw ervaring en mening rondom mobiliteit en verkeer in de gemeente Boekel. Bijvoorbeeld over routes die u vaak aflegt of over verkeersknelpunten in de gemeente.

De enquête is in te vullen tot en met zondag 1 mei 2022. Heeft u moeite met het invullen van de online enquête? Dan kunt u contact opnemen met bureau Kragten via maptionnaire@kragten.nl of bel 088 33 66 260 en helpen wij u graag verder.

De enquête is t/m zondag 1 mei 2022 in te vullen via de volgende link: https://new.maptionnaire.com/q/8ph9t32khd87. De enquête bevat kaartvragen. Die zijn het beste leesbaar op een tablet of computer/laptop.

Meer informatie over het Mobiliteitsplan staat op de projectpagina van de gemeente: www.boekel.nl/mobiliteit.

Hoe verder?
Met de resultaten van de enquête zal de gemeente Boekel het nieuwe mobiliteitsplan opstellen. Als u hierin geïnteresseerd bent, kunt u aan het einde van de enquête uw e-mailadres achterlaten. De resultaten van de enquête en het eindelijke mobiliteitsplan zullen dan worden gedeeld met u.

Meer informatie
Wil je meer weten over het Mobiliteitsplan? Neem gerust contact op met de gemeente Boekel via telefoonnummer (0492) 326800. Of stuur een e-mail naar info@boekel.nl