Enquête laadinfrastructuur gemeente Boekel

dinsdag 5 apr 2022

Groei elektrische personenauto’s en plaatsen van laadpalen in de gemeente Boekel

De gemeente Boekel staat aan de vooravond van een grote mobiliteitstransitie. In het VN-Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken om in 2030 minimaal 40% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990.

De Samenwerkingsregio Zuid (bestaande uit de provincies Limburg en Noord-Brabant) is één van de zes regio’s die door het Rijk verantwoordelijk is gesteld voor de uitvoering van een serie maatregelen uit het Klimaatakkoord. Deze maatregelen zijn gespecificeerd in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Het bevat stimuleringsmaatregelen om in Nederland 2,3 miljoen elektrische personenauto’s de weg op te krijgen in 2030.

Voor de gemeente Boekel wordt een groei verwacht van ongeveer 100 elektrische personenauto’s nu, naar ongeveer 900 elektrische personenauto’s in 2025 en ongeveer 4.000 elektrische personenauto’s in 2035 (zie onderstaande grafiek).

De gemeente Boekel neemt de regie zelf in handen en heeft afgelopen jaar een gemeentelijke visie en beleid voor laadinfrastructuur vastgesteld. Daarnaast neemt de gemeente deel aan de concessie publieke laadinfrastructuur van de Samenwerkingsregio Zuid die door Vattenfall wordt uitgevoerd. In deze concessie worden proactief laadpalen geplaatst in de gemeente. Fase 1 (2020-2022) van deze concessie is bijna afgerond.

De voorbereidingen voor fase 2 van deze concessie (2022-2024) zijn inmiddels gestart en in dat kader heeft Vattenfall in overleg met de gemeente Boekel een aantal nieuwe locaties voor de proactieve plaatsing van laadpalen voorgesteld. Deze publieke laadpalen zijn bedoeld voor mensen die wonen, werken of recreëren in de gemeente Boekel en geen mogelijkheid hebben om op eigen terrein een laadvoorziening te realiseren.

De voorgestelde locaties delen wij graag met u, als mogelijke belanghebbende en we vragen u de voorgestelde locaties te beoordelen, eventuele opmerkingen toe te voegen en wellicht (betere) locaties voor te stellen voor het plaatsen van een publieke laadpaal. Gebruik hiervoor deze link: https://new.maptionnaire.com/q/8ec9klj4v4wi

U vindt deze link ook op: https://www.boekel.nl/projecten/mobiliteit

Naast de realisatie van laadpalen die proactief geplaatst worden is het voor burgers ook mogelijk om een aanvraag te doen voor de aanleg van een publieke laadpaal. Men moet dan kunnen aantonen dat men in het bezit is van een elektrische auto, geen mogelijkheid heeft om een laadvoorziening op eigen terrein te realiseren en dat er binnen 300 meter loopafstand geen publieke laadpaal aanwezig of gepland is. Voor een dergelijke laadpaal-volgt-auto-aanvraag wordt dan door Vattenfall, in overleg met de gemeente, een geschikte locatie bepaald.