Help mee tijdens de verkiezingen

donderdag 3 feb 2022

Op woensdag 16 maart 2022 vinden weer verkiezingen plaats: de Gemeenteraadsverkiezing. Om deze verkiezingsdag goed te laten verlopen, zoeken we reserve stembureauleden.

Wat zijn de voorwaarden?
Iedereen die op de dag van de stemming ten minste 18 jaar is, kan lid worden van een stembureau. Voorzitters en stembureauleden volgen voor aanvang van de verkiezingen een (digitale) training. Voorzitters volgen verplicht een kennisbijeenkomst naast de digitale training. Alle leden ontvangen een vergoeding (Voorzitter € 250,00; Stembureaulid € 200,00; Teller € 60,00)

Hoe kunt u zich aanmelden?
Aanmelden kan digitaal via https://mijnstembureau-boekel.nl. U kiest zelf een stembureau met behulp van de kaart of zoekbalk. Vink daarna in het blok rechts van de kaart de shift en functie van uw keuze aan. Onder de kaart kunt u zich aanmelden voor de reservelijst.

Op deze website vindt u meer informatie over de verkiezingen.

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Mail dan naar: verkiezingen@boekel.nl  of bel naar (0492) 326800.