Gebruik bodycams door boa’s

dinsdag 30 mrt 2021

De gemeente Boekel huurt boa’s in van de gemeente Uden. De boa’s kunnen tijdens hun werkzaamheden gebruik maken van een bodycam. Handhavers (boa’s en toezichthouders) krijgen regelmatig te maken met agressie, zoals schelden en soms zelfs fysiek geweld. Het is gebleken dat bodycams bijdragen aan het vergroten van het veiligheidsgevoel van handhavers.

Hoe worden de bodycams door boa’s gebruikt
Een bodycam is een op de kleding geplaatste kleine camera die beelden kan opnemen.
• De handhaver start alleen de opname in situaties die (dreigen te) escaleren.
• De handhaver waarschuwt altijd eerst en start pas daarna de opname.
• De bodycam staat altijd op stand-by. Wanneer de handhaver de opnameknop indrukt, legt de bodycam de 30 seconden daarvoor ook vast. Op deze manier is ook de aanleiding van de situatie vastgelegd.
• De handhavers zijn bevoegd om zelf te bepalen wat ze willen opnemen. Daarvoor hoeft geen toestemming gevraagd te worden van de personen die in beeld komen. U kunt dus niet weigeren om gefilmd te worden.
• Wanneer er niets aan de hand is wordt de bodycam niet gebruikt. De beeldopnames worden steeds automatisch (na 30 seconden) overschreven.

Beveiliging en opslaan van de beelden
• De beelden zijn versleuteld opgeslagen en kunnen niet ter plekke worden bekeken of gewist.
• Een beperkt aantal medewerkers heeft toegang tot deze beelden.
• Opnames worden automatisch na 28 dagen gewist, tenzij ze nodig zijn voor een aangifte of afhandeling van een klacht of incident.

Inzien bodycam-opname
Indien gewenst kunt u de beelden van uw bodycam-opname opvragen. Hiervoor kan een inzageverzoek ingediend worden via het formulier Inzageverzoek algemene verordening gegevensbescherming.

Heeft u geen DigiD?
Stuur dan een brief naar:
Gemeente Uden
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 83
5400 AB Uden

Vermeld in uw brief het volgende:
• Naam
• Adres
• Datum van opname
• De reden waarom u uw opname wilt inzien