Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

donderdag 25 mrt 2021

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

Wat is de TONK?
De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor als u (tijdelijk) minder inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen. En u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheekrente.

De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet). 

Wat zijn de voorwaarden voor de TONK?
U kunt de TONK-uitkering alleen aanvragen als u door de coronacrisis in financiële problemen bent gekomen en daardoor uw woonkosten niet meer kunt betalen. Er moet een minimaal inkomstenverlies van 30% zijn. De peildatum hiervoor is 1 januari 2021 en in vergelijking met 1 januari 2020 moet u 30% minder inkomsten hebben.
Ook mag uw gezamenlijk privévermogen op 31 december 2020 niet hoger zijn dan € 31.340,- .

Het maximaal inkomen mag voor een alleenstaande aanvrager netto € 1.226,- bedragen en voor samenwonenden/gehuwden netto € 1.751,- per maand.

Hoe kunt u aanvragen?
U kunt een aanvraag doen voor een TONK-uitkering voor de periode van 1 januari tot 1 juli 2021.
Een digitale aanvraag voor een TONK-uitkering kunt u indienen tot 1 augustus 2021.
Een schriftelijke aanvraag voor een TONK-uitkering kunt u bij de gemeente Meierijstad indienen tot 3 augustus 2021. De gemeente Meierijstad voert voor de gemeente Boekel deze regeling uit.

TONK als laatste mogelijkheid
Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering.

TONK voor ondernemers met Tozo
Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

Hoe hoog is de TONK-uitkering?
Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:
• de hoogte van uw (woon)kosten;
• uw inkomen (van u en uw partner) op dit moment.

Hoe lang duurt de TONK-uitkering?
U kunt de TONK-uitkering in de periode januari 2021 tot en met juni 2021 voor maximaal 6 maanden   krijgen. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.

Hoe aanvragen?
Om de TONK-uitkering aan te vragen moet u een aanvraagformulier invullen. Dat vindt u hier: www.meierijstad.nl/TONK
Een digitale aanvraag voor een TONK-uitkering kunt u indienen tot 1 augustus 2021.
Een schriftelijke aanvraag voor een TONK-uitkering kunt u indienen tot 3 augustus 2021 bij de gemeente Meierijstad. Vul het formulier helemaal en naar waarheid in. Stuur ook de gevraagde gegevens mee.

Heeft u het formulier volledig ingevuld, alle gevraagde gegevens ingeleverd en zijn er geen bijzonderheden, uitgangspunt is dat u dan binnen 4 weken bericht krijgt over uw aanvraag.