Ontwikkeling nieuw bedrijventerrein Lage Raam

dinsdag 2 feb 2021

Op bedrijventerrein de Vlonder zijn nog slechts enkele kavels beschikbaar. De gemeente Boekel is hierdoor voornemens een nieuw bedrijventerrein te ontwikkelen, gelegen aan de locatie Lage Raam, tussen de Vlonder en de Randweg. Die locatie is opgenomen in de Ontwikkelingsvisie Dorpsmantel Noordwest die eind 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld. 

De verwachting is dat het gebied wordt opgedeeld in zones, waarbij bedrijfskavels beschikbaar komen voor bedrijven in verschillende categorieën. Op dit moment vindt een inventarisatie plaats van het gebied en van bedrijven die zich daar willen gaan vestigen. Intern houden wij daarvoor een lijst bij met verzoeken voor ruimte. Wij weten echter niet of deze compleet is. Graag willen wij in contact komen met bedrijven die voornemens zijn om zich nu of in de nabije toekomst (10 jaar) op dit nieuwe bedrijventerrein te gaan vestigen. De prognose is dat eind 2021 een start kan worden gemaakt met het opstellen van het bestemmingsplan, zodat er weer bedrijfskavels beschikbaar komen in Boekel.

Heeft u interesse? Stuur een email naar info@boekel.nl of neem telefonisch contact op via het algemene telefoonnummer van de gemeente Boekel, 0492-326800. Contactpersoon is Hélène Smeehuijzen.