BSOB verstuurt eenmalig betalingsherinneringen

donderdag 27 aug 2020

De coronacrisis heeft voor velen financiële gevolgen. Om aan deze inwoners en ondernemers tegemoet te komen verstuurt BSOB niet direct een aanmaning of dwangbevel, maar krijgen belastingbetalers eerst een betalingsherinnering.

Wie ontvangt een betalingsherinnering?
Iedereen die een nog een bedrag open heeft staan bij BSOB dat al betaald had moeten zijn, ontvangt een betalingsherinnering. Op het aanslagbiljet dat u ontvangen heeft, ziet u voor wanneer u het bedrag had moeten betalen. Is deze datum verstreken? Dan kunt u een betalingsherinnering verwachten. Dit geldt ook voor aanslagbiljetten waarvoor aanmaningen en dwangbevelen zijn verstuurd en die tot op heden niet zijn betaald.

Wanneer ontvangt u de betalingsherinnering?
De betalingsherinneringen worden in het begin van de maand september verstuurd.

Wat moet u doen als u een betalingsherinnering krijgt?
Betaal het openstaande bedrag zo snel mogelijk, uiterlijk 14 dagen na dagtekening. Wilt u het bedrag in termijnen betalen? Dat kan alleen nog voor de aanslagbiljetten met een dagtekening 29-2-2020. Dit kan via digitalebalie.bs-ob.nl. Voor de overige aanslagbiljetten met een betalingsherinnering kan geen automatische incasso meer afgegeven worden.

Wat als u niet betaalt?
Betaalt u het bedrag dat nog open staat niet? Dan starten wij het vervolgtraject van invordering weer op. Dit kan betekenen dat u een aanmaning, dwangbevel of zelfs een vooraankondiging loonvordering kan ontvangen. In het uiterste geval dragen wij de invordering over aan een deurwaarder. Om dat te voorkomen is het belangrijk dat u op tijd betaalt. Kunt u het bedrag niet betalen? Bel dan naar BSOB via 088-5510000. Medewerkers van BSOB zoeken samen met u naar een oplossing.

Vragen?
Heeft u vragen over de betalingsherinnering? Of heeft u een andere vraag? Bel naar 088-5510000.
De medewerkers van BSOB helpen u graag.

De rechtstreekse link naar de digitale balie vindt u hieronder:
https://www.bs-ob.nl/bsob-verstuurt-eenmalig-betalingsherinneringen/