Vergaderingen en bijeenkomsten gemeenteraad en raadscommissies

zondag 12 apr 2020

In verband met de coronacrisis die ook onze gemeente hard treft wordt het eerder vastgestelde vergaderschema voor bijeenkomsten van gemeenteraad en raadscommissies losgelaten.

Het is belangrijk dat wij allemaal alles in het werk stellen om deze crisis te boven komen en dat betekent voor nu dat ook gemeenteraad en raadscommissies de adviezen van het RIVM opvolgen.
1,5 Meter afstand is cruciaal om de overdracht van het virus te minimaliseren. Daarom zal de raadsvergadering van 16 april 2020 alleen worden bijgewoond door één raadslid per fractie; alleen dan kunnen wij de 1,5 meter afstand garanderen. Dus ook al is deze vergadering openbaar, nadrukkelijk is het de bedoeling dat iedereen thuis blijft. De vergadering wordt rechtstreeks uitgezonden door BLOKtv. Er komt op deze avond slechts één raadsvoorstel aan de orde en dat is het raadsvoorstel omtrent het beschikbaar stellen van krediet voor de integrale gebiedsontwikkeling van buurtschap De Elzen. Dit om te voorkomen dat dit proces nu stokt. Voor het overige worden de openbare vergaderingen uitgesteld tot nader orde.

Omdat de vergadering van de raadscommissie is geannuleerd zijn de raadsfracties in de gelegenheid gesteld om schriftelijk vragen over het raadsvoorstel aan het college te stellen. Deze vragen worden door het college schriftelijk beantwoord. Zowel de gestelde vragen als de antwoorden zullen op de website van de gemeente worden gepubliceerd onder Menu >  Bestuur en organisatie › Gemeenteraad › Vergaderingen > Geplande vergaderingen > 16 april 2020
De agenda voor de raadsvergadering die op 16 april 2020 om 19.30 uur in het gemeentehuis plaatsvindt is als volgt:
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Trekking van het stemnummer
4. Raadsvoorstel inzake kredietaanvraag integrale gebiedsontwikkeling buurtschap De Elzen
5. Sluiting

Het spreekrecht voor burgers

Omdat we in deze moeilijke tijd niemand in gevaar willen brengen vindt het spreekrecht voor burgers niet op de gebruikelijke manier plaats. U kunt dus niet inspreken tijdens de vergadering van de gemeenteraad. Wel kunt u, indien gewenst, uw schriftelijke inspraakreactie over het raadsvoorstel schriftelijk indienen. Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u tot uiterlijk 24 uur voor de raadsvergadering uw reactie per mail sturen naar de griffier via margie.philipse@boekel.nl  Uw reactie zal dan naar de leden van de raad worden doorgeleid.

Inzien stukken

Omdat de bibliotheek gesloten is en er ook geen mogelijkheid is om vrij in te lopen in het gemeentehuis wordt u voor het betreffende raadsvoorstel verwezen naar de website van de gemeente. Hebt u daarvoor niet de digitale mogelijkheden, neemt u dan contact op met de griffier via telefoonnummer 06 52396877.