Inschrijving bij de gemeente

Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat u aan de voorwaarden voldoet die gesteld zijn aan het oprichten van een mantelzorgwoning. U hoeft dit vooraf ook niet te melden bij de gemeente. Het is echter wel noodzakelijk dat u zich inschrijft op het gemeentehuis in de gemeentelijke bevolkingsadministratie. De kans is daarbij groot dat de mantelzorgwoning een huisnummer moet krijgen.
Als u een mantelzorgwoning wilt betrekken moet daarom eerst onderzocht worden of er sprake is van een verblijfsobject dat een huisnummer moet krijgen. Dit gebeurt door de gemeente en om dat te kunnen bepalen dient u een week voor de daadwerkelijk inschrijving het volgende aan te leveren:

  • Situatietekening waarop duidelijk wordt aangegeven in welk pand op het perceel de mantelzorgwoning zich bevindt
  • Gebruiksoppervlakte van de mantelzorgwoning (zowel begane grond als indien aanwezig, de te gebruiken bovenverdieping meerekenen)

Hierna wordt bepaald of er een huisnummer wordt toegekend. Dit betekent overigens niet dat de gemeente daarmee verklaart dat aan de voorwaarden uit bijlage II van het Bor wordt voldaan. Zoals eerder is aangegeven is dit uw eigen verantwoordelijkheid. Waarschijnlijk zal een gemeentelijke toezichthouder een controle bij de mantelzorgwoning uitvoe-ren. Hierbij wordt bekeken of er voldaan wordt aan de eisen voor het vergunningvrij oprichten van een mantelzorgwoning. Het is daarbij zaak dat u een doktersverklaring kunt overhandigen.