Definitieve Geurverordening en Geurgebiedsvisie

Op 13 december 2012 heeft de gemeenteraad de definitieve Geurverordening en Geurgebiedsvisie vastgesteld. In deze gemeentelijke Geurverordening zijn van de wet afwijkende geurnormen vastgelegd. Vergunningsaanvragen voor veehouderijen dienen vanaf nu getoetst te worden aan deze nieuwe geurnormen. Met behulp van deze nieuwe, veelal strengere geurnormen willen de gemeenteraad en het college overbelaste geursituaties op langere termijn ontlasten en een acceptabel woon- en leefklimaat voor zo veel mogelijk Boekelse inwoners mogelijk maken. 

De Geurverordening is te raadplegen via www.overheid.nl. Tevens is de Geurverordening opgenomen in hoofdstuk 9 van de Geurgebiedsvisie.