Werkzaamheden aan de reisdocumentserver (spoedaanvragen reisdocumenten) (04-07-2019)

Dit item is verlopen op 01-08-2019.

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken vinden op 30 juli 2019 werkzaamheden plaats aan onze reisdocument server. Daarom is het op die dag niet mogelijk om een spoedaanvraag voor een reisdocument (paspoort en/of identiteitskaart) te doen of  om een reisdocument uit te reiken.

Spoedaanvragen die op 29 juli 2019 zijn gedaan kunnen op 30 juli a.s. ook niet aan u worden uitgereikt. Reguliere (niet spoed) aanvragen van reisdocumenten ondervinden geen hinder van deze werkzaamheden en kunnen gewoon plaatsvinden die dag.
Op 31 juli 2019 zal naar verwachting het aanvragen en uitreiken van reisdocumenten weer op de normale wijze kunnen plaatsvinden.

Wij verzoeken u hier rekening mee te houden wanneer u een paspoort of identiteitskaart wilt aanvragen of ophalen in de komende periode en wij adviseren u tijdig te controleren of uw reisdocument verloopt rondom deze datum.

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken vinden om 31 juli 2019 werkzaamheden plaats aan onze reisdocument server. Daarom is het op die dag niet mogelijk om een spoedaanvraag voor een reisdocument (paspoort en/of identiteitskaart) te doen.

Spoedaanvragen die op 30 juli 2019 zijn gedaan kunnen op 31 juli a.s. ook niet aan u worden uitgereikt. Reguliere (niet spoed) aanvragen van reisdocumenten ondervinden geen hinder van deze werkzaamheden en kunnen gewoon plaatsvinden die dag.
Op 1 augustus 2019 zal naar verwachting het aanvragen en uitreiken van een spoedreisdocument weer op de normale wijze kunnen plaatsvinden.

Wij verzoeken u hier rekening mee te houden wanneer u een paspoort of identiteitskaart wilt aanvragen of ophalen in de komende periode en wij adviseren u tijdig te controleren of uw reisdocument verloopt rondom deze datum.