Uitgifte bouwgrond in plan "De Run" te Boekel (27-02-2018)

We starten met de uitgifte van bouwkavels in het nieuwe plan De Run. Inmiddels zijn we ook met het bouwrijp maken van het plan De Run gestart. De verwachting is dat het plan De Run in juni 2018 bouwrijp is.

We zijn trots op het plan De Run, omdat dit het eerste plan is in de gemeente Boekel waar geen gasaansluitingen meer aanwezig zijn. Het wordt dus een gasloos plan. Daarnaast moeten op alle kavels 0 op de meter woningen gebouwd worden. Dit houdt in dat een huis evenveel of meer energie opwekt als nodig is voor het huis en het huishouden. Bij het indienen van de vergunningaanvraag bij de gemeente dient een energieprestatiecertificaat te worden bijgevoegd, waaruit blijkt dat de woning 0 op de meter wordt gebouwd. Het hemelwater dient op eigen terrein verwerkt te worden.

Verkaveling

Het bestemmingsplan De Run is flexibel, eveneens als het plan De Donk, fase 2. In eerste instantie willen we de bouwkavels zo uitgeven zoals het nu is gepubliceerd. Op de onderstaande, beschikbare kavels kan worden gereageerd.


De volgende kavels zijn beschikbaar:

Categorie                  Nummer    oppervlakte       

Halfvrijstaand             KT01          ± 285 m²

Halfvrijstaand             KT02          ± 291 m²

Halfvrijstaand             KT03          ± 332 m²

Halfvrijstaand             KT04          ± 256 m²

Halfvrijstaand             KT05          ± 325 m²

Halfvrijstaand             KT06          ± 264 m²

Categorie                  Nummer    Oppervlakte       

Vrijstaand                   KV01          ± 495 m²

Vrijstaand                   KV02          ± 397 m²

Vrijstaand                   KV03          ± 482 m²

Vrijstaand                   KV04          ± 481 m²

Vrijstaand                   KV05          ± 404 m²    (kavel voor levensloopbestendige woning)

Vrijstaand                   KV06          ± 417 m²    (kavel voor levensloopbestendige woning)

Vrijstaand                   KV07          ± 342 m²    (kavel voor levensloopbestendige woning)

Vrijstaand                   KV08          ± 304 m²    (kavel voor levensloopbestendige woning)

Vrijstaand                   KV09          ± 558 m²

Vrijstaand                   KV10          ± 296 m²    (kavel voor levensloopbestendige woning)

Vrijstaand                   KV11          ± 277 m²    (kavel voor levensloopbestendige woning)


Grondprijs in 2018
Halfvrijstaande woning   € 235,00 per m² exclusief btw
Vrijstaande woning         € 265,00 per m² exclusief btw

Informatie
Voor informatie over de bouwvoorschriften kunt u zich wenden tot de afdeling Bouwen en Wonen. Voor informatie over de verkoop kunt u zich wenden tot mevrouw J. van Bergen of de heer J. Gerrits.

Wachtlijst
De wachtlijst is vervallen dit houdt in dat iedereen kan reageren op deze kavels. Indien er meerdere personen in één kavel zijn geïnteresseerd wordt er geloot.

Aanmelding
Wanneer u belangstelling heeft, dan kunt u zich tot 21 maart aanstaande schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel of e-mailen naar info@boekel.nl onder vermelding van “inschrijving halfvrijstaande of vrijstaande kavel De Run, fase 1”. Bij uw reactie graag uw adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en voorkeur kavelnummers vermelden.

Een koppel kan zich maar één keer inschrijven voor een betreffende kavel. Het is dus niet mogelijk om als stel apart van elkaar in te schrijven, om zo een grotere kans op een kavel te krijgen. Op deze manier proberen wij als gemeente Boekel het zo eerlijk mogelijk te houden voor iedereen.