Samenwerking gemeente Boekel en Stichting Leergeld veranderd (12-05-2016)

Dit item is verlopen op 18-01-2018.

Sinds 1 januari 2016 is de samenwerking tussen gemeente Boekel en Stichting Leergeld veranderd. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen.

Wat hebben wij met elkaar afgesproken?

Voor de doelgroep (kinderen van 4 tot 18 jaar) gaat Stichting Leergeld de meeste zaken vergoeden die voorheen door het Participatiefonds werden vergoed. Ouders hoeven zo nog maar bij één stichting te zijn. U hoeft niet meer bij meerdere stichtingen en organisaties iets aan te vragen. 

Moet ik zelf geld voorschieten?

Nee. Bij Stichting Leergeld is het niet nodig dat u de kosten eerst zelf betaalt. Stichting Leergeld betaalt rechtstreeks aan de vereniging of leverancier. Dit betekent dat u niet bij alle winkels terecht kunt. Stichting Leergeld heeft binnen onze regio afspraken met bepaalde winkels en leveranciers. Op het moment dat uw kind iets nodig heeft ontvangt u hier meer informatie over.

Hoe werkt Stichting Leergeld?

Ieder gezin met een hulpvraag krijgt bezoek van twee intermediairs van Stichting Leergeld. Dit zijn vrijwilligers. Stichting Leergeld werkt alleen maar met vrijwilligers. Zij kijken samen met de ouders/verzorgers naar de financiële situatie van het gezin. Om hulp te krijgen van Stichting Leergeld moet u aan kunnen tonen dat u een inkomen hebt dat onder 120% van het bijstandsniveau ligt. Ook mag u geen vermogen hebben.
Stichting Leergeld kijkt hiervoor naar belastingaanslagen, belastingaangiften, bankafschriften en/of jaaropgaven. Zonder deze gegevens kunnen zij u niet helpen.

Kan mijn kind bij iedere vereniging?

Het uitgangspunt van Stichting Leergeld is dat kinderen die willen sporten, dit in teamverband doen.

Uitzonderingen zijn wel mogelijk. Als kinderen een individuele sport willen beoefenen, dan bespreekt Stichting Leergeld dit met hun beoordelingscommissie. Als deze commissie instemt, dan neemt Stichting Leergeld de aanvraag verder in behandeling.

Hoe kom ik in contact met Stichting Leergeld?

Stichting Leergeld heeft het liefst dat u contact opneemt via e-mail: contact@boekel.leergeld.nl
Zij nemen binnen 2 weken contact met u op. Soms kan dat door drukte wat langer duren. Natuurlijk proberen zij dit zoveel mogelijk te voorkomen.

Stichting Leergeld heeft sinds dit jaar ook een telefonisch spreekuur. Dit is op dinsdag en vrijdag van 09.30 tot 10.00 uur via telefoonnummer 06-50979725.