Reststroken grond kopen van de gemeente? (15-02-2017)

Dit item is verlopen op 01-03-2017.

Speelt u al een tijdje met de gedachte om een stuk(je) grond van de gemeente te kopen om uw tuin te vergroten? De gemeente Boekel wil haar bewoners nu de kans bieden om een reststrook aan te kopen. U kunt vrijblijvend een verzoek tot koop indienen.

Daarnaast wil de gemeente het grondgebruik actualiseren. In het verleden zijn er stroken gemeentegrond (bewust of onbewust) in gebruik genomen. Uit een inventarisatie is gebleken dat dat er heel wat zijn. Voor een aantal van deze stroken is in het verleden een overeenkomst gesloten voor het gebruik.
Bewoners die schijnbaar gemeentegrond in gebruik hebben zonder dat daarvoor een overeenkomst is gesloten, zullen benaderd worden. In overleg zal met hen een regeling worden getroffen. Daarmee wordt binnenkort gestart in het buitengebied van Boekel en Venhorst.
Een verzoek tot aankoop van een reststrook kan echter worden ingediend door alle bewoners van de gemeente, dus niet alleen door bewoners van het buitengebied.

Wat is een reststrook?

Reststroken zijn stroken grond die aan de voor-, zij- of achterkant van een woonperceel liggen en deel uitmaken van het openbaar gebied en een openbare bestemming hebben, bijvoorbeeld openbaar groen. Deze stroken zijn vaak niet meer nodig voor de openbare ruimte. Als u vraagt om een stukje grond te mogen kopen, wordt getoetst of er sprake is van een reststrook en of de grond daadwerkelijk verkocht kan worden. U wordt duidelijk geïnformeerd over de gebruiksmogelijkheden van de reststrook.
Het kopen van een reststrook is echter niet overal mogelijk. Waar mogelijk kan een gebruiksovereenkomst voor de grond worden afgesloten.

Verkoopprijzen

Bent u eigenaar van een woning en grenst uw perceel aan een reststrook gemeentegrond? Dan bieden wij u de mogelijkheid om door aankoop tegen een aantrekkelijke prijs uw kavel te vergroten. De verkoopprijs van een strook grond aan een woonperceel is € 100,- per m2 k.k. De verkoopprijs van een strook grond in het buitengebied (agrarisch) is € 6,50 per m² k.k.

Meer informatie?

Het bedrijf Intersolum uit Asten voert dit project voor de gemeente uit. Neemt u voor meer informatie contact op met Marieke Brock (0631622745) of Mathieu Schellen (0623950774) . Ze zijn ook via e-mail te bereiken: reststroken@boekel.nl.