Nieuwjaarstoespraak 2018 burgemeester Bos (01-01-2018)

Dit item is verlopen op 12-03-2018.

Een gelukkig en gezond 2018 wens ik jullie allen toe namens de gemeenteraad van Boekel en het College van B & W. Dank voor jullie aanwezigheid. Samen zetten we ons in om de kernen Boekel, Venhorst en Huize Padua levendige, dynamische, ijverige, aangename plekken te laten zijn waar ieder graag wil wonen, werken en leven. Inwoners die gelukkig en vrolijk zijn. Inwoners die op straat elkaar groeten. Aandacht , respectvol, gemoedelijk. 

Wie op een doordeweekse dag tijdens het middaguur in het dorpshart van Boekel zijn ogen de kost geeft, ziet veel jonge mensen genieten van hun middagpauze. Deze jonge mensen verrichten hun dagelijkse arbeid in Boekel. Werkgelegenheid die voor inkomen en voldoening zorgt, werkgelegenheid die voor innovatie en ontwikkeling zorgt, werkgelegenheid  die voor zelfvertrouwen en zekerheid zorgt. Werkgelegenheid die onontbeerlijk is voor welvaart. Hoe kunnen wij inspelen en slim omgaan met de toenemende krapte op de  arbeidsmarkt? Wie de jeugd weet te binden, ziet een gouden toekomst tegemoet!  Onze gezamenlijke uitdaging is om ook de komende jaren de omstandigheden te creëren dat de gemeente Boekel deze dynamiek, deze levendigheid, de ijver, het aangenaam verblijven behoud. We weten wat we in Boekel 2030 willen zijn. Het hoe mogen we zelf waarmaken.

Voorzieningen zijn in ieder geval van belang. Het proces van de bestuurlijke besluitvorming en vervolgens de uitvoering vraagt tijd en dus “geduld”. In 2018 en 2019 zullen belangrijke ontwikkelingen hun uitwerking krijgen. Ik breng ze nogmaals onder jullie aandacht:

  • het Kindpark: belangrijk voor onze kinderen van 0 – 13 jaar;
  • de Randweg, voor de bereikbaar en ontsluiting van Boekel in de regio;
  • het Omgevingsplan Buitengebied Boekel voor het perspectief voor inwoner en ondernemer met balans tussen fijn wonen, goed recreëren, gezond boeren en ambachtelijk werken. In ons buitengebied zijn genoeg mogelijkheden en alternatieven. Creatief op zoek naar innovaties en duurzame technieken. En ook hier is het van belang om jonge ondernemers aan ons te binden;  
  • de Zuidwand van en het Sint Agathaplein zijn voor ons boodschappendorp echt een noodzakelijke investering om juist onze toekomstige inwoners nog steeds en opnieuw aan Boekel te binden;
  • Ik heb alle respect voor de heer Antoon van Duijnhoven en zijn familie: je houdt van je dorp, en je hebt het lef en de moed op deze manier en zo vol overgave en overtuiging te investeren, jullie verdienen een diepe buiging van waardering en achting voor jullie invulling aan het Sint Josephplein / Kerkpad Venhorst;
  • In de laatste Wanmeule van onze heemkundekring Sint Achten op Boeckel staat een prima artikel over de Peelrandbreuk (door Jef Verhoeven). Hij merkt op en ik citeer: ”De Peelrandbreuk heeft, zonder dat iemand hem dus als zodanig kende, een grote invloed uitgeoefend op het dagelijks leven in Boekel”. Via het Geopark de Peelhorst krijgt de Peelrandbreuk en de Wijst blijvende aandacht en weten we straks allen wie we zijn door de Peelrandbreuk.

Boekel is onderdeel van de rechtstaat Nederland, onderdeel van een democratie, gebaseerd op een grondwet. Dit zijn belangrijke hulpmiddelen om er voor te zorgen dat ieder in dit land rechtvaardig en gelijk behandeld wordt. Om de gemeenschap Boekel te besturen heb je bestuurders nodig. Moedige mensen die namens de gemeenschap keuzes maken. Deze 15 raadsleden vertegenwoordigen onze 10511 inwoners naar eer en geweten. Op 21 maart 2018 zijn alle stemgerechtigde inwoners weer in de gelegenheid “ons bestuur”, onze gemeenteraad, te kiezen. De 4 politieke partijen – DOP, CDA, GVB en VVD, stellen hun kandidaten de komende tijd graag aan jullie voor. Daarbij zullen de partijen ook hun programmapunten voor de komende 4 jaren presenteren. Ik mag voorzitter van deze Raad zijn en doe een dringend beroep op alle inwoners om  van hun stemrecht gebruik te maken.

Hoe kunnen we, bestuurders, bijdragen: door samen de gemeenschap te dienen, keuzes te maken op basis van argumenten die het algemeen belang dienen en door de saamhorigheid te versterken, veel aandacht te geven aan correcte omgangsvormen en respect op te brengen voor andere opvattingen.

Beste inwoners: voor jullie allen en jullie dierbaren: een gelukkig nieuwjaar en een voorspoedig 2018!

Pierre Bos,
burgemeester van Boekel