Nieuwe impuls voor vergroening in Noordoost-Brabant (13-04-2016)

Dit item is verlopen op 18-01-2018.

Negen gemeenten, Waterschap Aa en Maas en de provincie Noord-Brabant hebben voor de komende 4 jaar gezamenlijk ruim 2,3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor vergroening van het agrarisch cultuurlandschap.

Hiervoor hebben de betrokken bestuurders onlangs het gebiedscontract ‘Horst en Raam III’ ondertekend, gebaseerd op de regeling ‘Groen blauw stimuleringskader’. Deelnemende gemeenten zijn Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss en Uden. Voor de meeste van deze gemeenten betekent dit inmiddels de derde contractperiode, voor Boekel en Boxmeer de tweede.

Het Groen blauw stimuleringskader, ook wel Stika genoemd, is een provinciale regeling waarmee particuliere grondeigenaren (agrariërs en burgers) op basis van vastgestelde voorwaarden en vergoedingsnormen een bijdrage kunnen krijgen voor aanleg en/of beheer van landschapselementen. Denk hierbij aan karakteristieke elementen van het cultuurlandschap zoals knotwilgen, hagen en amfibieënpoelen. Maar de regeling biedt soms ook mogelijkheden om wandelpaden te realiseren of om bloemrijke (akker)randen aan te leggen. De vergoedingen worden vastgelegd in 6-jarige overeenkomsten.

Door nieuwe landschapselementen aan te leggen wordt het buitengebied niet alleen aantrekkelijker om er te wonen, te werken en te recreëren, maar biedt het ook weer ruimte aan typische soorten van het agrarisch cultuurlandschap, zoals patrijs, kerk- en steenuil, kikkers, talloze vlindersoorten, bijen en zangvogels.

Meer informatie

De criteria voor deelname zijn per gemeente verschillend. Geïnteresseerde deelnemers kunnen voor advies en ondersteuning terecht bij de veldcoördinator die door de gezamenlijke Agrarische Natuurverenigingen in deze regio is aangesteld. Voor Boekel is dit Koen van Hout: tel. 06-22224146.

Brabant-breed wordt de regeling in opdracht van de Provincie gecoördineerd door het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van Brabants Landschap.