Nieuw contract regiotaxivervoer in Noordoost-Brabant (26-09-2016)

Dit item is verlopen op 18-01-2018.

Op woensdag 21 september 2016 ondertekenden twaalf  gemeenten in Noordoost-Brabant en de provincie Noord-Brabant het contract met een nieuwe aanbieder voor Wmo-vervoer en alternatief vervoer voor de OV-reiziger. Het huidige contract loopt op 1 januari 2017 af.  Via Europees aanbesteden is ZCN Totaalvervoer de nieuwe vervoerder voor een periode van twee jaar.

Twaalf gemeenten

In de regio Noordoost-Brabant bestaat de Gemeenschappelijke Regeling voor Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV). Deze regeling vormt de leidraad voor personenvervoer in deze regio. De Regiotaxi Noordoost-Brabant voert deze regeling uit. De twaalf gemeenten zijn samen opdrachtgever voor het Wmo-personenvervoer. In deze regeling is de provincie Noord-Brabant vertegenwoordigd als opdrachtgever voor de OV-reiziger.

Nieuw logo

Regiotaxi Noordoost-Brabant krijgt een nieuw logo. Dat is op 21 september onthuld tijdens de ondertekening van het nieuwe contract.  Het logo is een bewerking van het oude logo. Het is duidelijker, maar nog steeds herkenbaar. Het nieuwe logo staat boven dit persbericht.

Europees aanbesteden

Overheidsdiensten zijn verplicht om een opdracht boven een bepaald bedrag volgens Europese richtlijnen aan te besteden. Voor een opdracht in de dienstensector is dat drempelbedrag € 209.000. Het Regiotaxivervoer in de regio Noordoost-Brabant is zo’n opdracht. Uitgangspunt van Europees aanbesteden is dat elke aanbieder in de Europese Unie een eerlijke kans heeft om een opdracht te verwerven.

Op de foto: Laurens van Remortele (ZCN Totaalvervoer) en Jeroen Joon (wethouder gemeente Grave) ondertekenen het nieuwe contract voor regiotaxivervoer