Meetwerkzaamheden actualisatie digitale overzichtskaart (09-03-2017)

Dit item is verlopen op 22-03-2017.

Medewerkers van de firma Geoned zijn bezig met metingen voor de actualisatie van de digitale overzichtskaart van Boekel. Deze metingen vinden deels plaats op particuliere grond.

U bent niet verplicht om medewerking te verlenen, maar in verband met de volledigheid van de overzichtskaart wordt u vriendelijk verzocht  om de landmeter toegang te verlenen tot uw perceel.
De landmeter heeft een auto en kleding van Geoned en kan zich als zodanig legitimeren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Van der Leest van het cluster Civiel en Cultuurtechniek.