Meer groen in Boekelse tuinen met Operatie Steenbreek (05-03-2018)

Woensdag 7 maart 2018 geven de betrokken wethouders gezamenlijk het startsein voor deze campagne in de regio.

Gemeente Boekel heeft zich samen met andere As50+ gemeenten Bernheze, Landerd, Meierijstad, Oss en Uden en Waterschap Aa en Maas aangesloten bij de landelijke publiekscampagne van Operatie Steenbreek. Het doel van deze actie is het tegengaan van de verstening in de tuin en bewoners bewust maken van de nadelige gevolgen van deze verstening. Denk hierbij aan de afbreuk van de biodiversiteit en aan klimaatverandering. Woensdag 7 maart 2018 geven de betrokken wethouders gezamenlijk het startsein voor deze campagne in de regio.

Nu het aantal hevige hoosbuien meer en meer toeneemt, kampt Boekel steeds vaker met wateroverlast. Door de vele verhardingen komen riolen onder druk te staan en lopen straten over. Met allerlei nadelige gevolgen van dien, maar bovenal een flinke kostenpost voor onze gemeente en zeker ook voor onze inwoners.

Gemeente Boekel is zich bewust van de nadelige gevolgen van klimaatverandering en de relatie met verharding. Tal van maatregelen worden dan ook getroffen. Met de actie Operatie Steenbreek gaan we ons samen met de genoemde gemeenten en Waterschap Aa en Maas richten op eigenaren van particuliere tuinen en bedrijfstuinen. 40% van de stedelijke oppervlakte is namelijk particulier bezit.

Tijd voor actie
Iedereen kan in eigen tuin aan de slag om tegels te verwijderen en planten erin te zetten. Er komen volop mogelijkheden om samen met buurtgenoten aan de slag te gaan. De plannen voor specifieke acties worden momenteel uitgewerkt. Via onze website en Weekblad Boekel en Venhorst houden we u op de hoogte.

Voordelen van een groene tuin:

  • Kan veel doen voor je gezondheid
  • Zorgt voor minder omgevingsgeluid
  • Brengt de natuur dichterbij
  • Biedt leven aan meer soorten dieren
  • Zorgt voor verkoeling en betere luchtkwaliteit
  • Vermindert wateroverlast en waterschade
  • Vermindert energielasten
  • Verhoogt de waarde van de woning

wateroverlast