Kent u iemand die een lintje verdient? (19-06-2017)

Jaarlijks worden tijdens de lintjesregen weer personen in het zonnetje gezet als blijk van waardering voor hun enorme verdienstelijkheid.

afbeelding van een lintje t.b.v. de lintjesregenKent u ook iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen zal deze vraag met 'ja' beantwoorden. Want in Boekel en Venhorst zetten vele mensen zich voor vele doelen in. Maar dan moeten deze mensen daarvoor wel eerst worden voorgesteld.
U kunt daar voor zorgen. Want iedereen kan iemand anders voorstellen voor een lintje.

Wie en hoe?
Wie komt in aanmerking?

Personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op maatschappelijk gebied kunnen worden voorgedragen voor een Koninklijke Onderscheiding. Van bijzondere verdiensten is sprake wanneer iemand zich geruime tijd heeft ingespannen voor de samenleving op een wijze die uitgaat boven hetgeen van hem of haar verwacht mag worden.

Wilt u iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen? Meer informatie over de procedure en het aanvraagformulier kun u vinden via www.lintjes.nl of neem contact op met het bestuurssecretariaat.

Zij kunnen in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook wordt precies uitgelegd hoe u te werk moet gaan. Daarna kan het verzamelen van alle benodigde gegevens beginnen.
Het voorstel wordt vervolgens  ingediend bij de burgemeester.

Dien het voorstel op tijd in!

De behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd. Daarom is het belangrijk om tijdig in actie te komen. Is het de bedoeling dat de onderscheiding tijdens de zogenoemde "lintjesregen" wordt uitgereikt? Dan ontvangt de burgemeester graag vóór 1 juli van het voorgaande jaar uw voorstel.
Gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid, dan dient u het voorstel tenminste zes maanden van tevoren naar de burgemeester sturen.

Meer informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Manja van der Aa. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 0492- 326808.