Inloopavond nieuwbouw Zuidwand 13 september, 19.30 uur Nia Domo (06-09-2018)

Dit item is verlopen op 14-09-2018.

In februari 2018 heeft de gemeenteraad opdracht gegeven om nader onderzoek te doen naar de plannen om te komen tot een nieuwe zuidwand aan het Sint Agathaplein. Het plan van februari voorzag in een complete herontwikkeling vanaf de rotonde tot aan de Supercoop. Op de begane grond wordt ruimte gemaakt voor (dag)winkels en een grote supermarkt. Bij voorkeur vestigt de Aldi zich dan aan het plein. Ook andere bestaande winkels zoals bakker, slager en Kruidvat gaan zich in dat wensbeeld aan het plein vestigen. Doel is dat, door de clustering, deze winkels elkaar gaan versterken en dat we over twintig jaar nog steeds een levendig centrum hebben. Boven de winkels gaan we het aantal appartementen flink uitbreiden tot 60 in de nieuwe situatie.

Nader onderzoek

De gemeenteraad had tijdens de behandeling van het voorstel in februari nog veel vragen. Inmiddels zijn nagenoeg alle vragen van een antwoord voorzien. Er blijven zaken die we nu nog niet 100% kunnen beantwoorden maar die gaan zich tijdens de komende fasen verder vormen. Het onderzoek heeft zich met name toegespitst op:

  • Onderbouw dat er in Boekel behoefte is aan deze m2 winkelruimte.
  • Alternatieven bekijken door het beperken van de omvang.
  • Kijk naar een verdere fasering en eventueel knippen van het plan.
  • Ga de verwervingsgesprekken aan met de huidige eigenaren.
  • Onderzoek nog eens of ondergronds parkeren mogelijk is.

Resultaten onderzoek

Op 3 september heeft het college kennisgenomen van de uitkomsten van de nadere onderzoeken. Op 4 september zijn de eigenaren en de bewoners/gebruikers van de zuidwand bijgepraat. Het college heeft besloten de gemeenteraad te vragen om:

  • Te kiezen voor een totale herontwikkeling van de zuidwand, dus niet in delen. Dat is weliswaar de duurste optie maar ook de optie die het meest recht doet aan ons streven voor een levendig winkelbestand.
  • Te starten met de bestemmingsplanprocedure.
  • Te starten met de definitieve aankoop van vastgoed aan de zuidwand.
  • De ontwikkeling samen met Van Wanrooij Projectontwikkeling verder te brengen.

Hoe ziet het vervolg er uit?

In het proces om te komen tot definitieve besluitvorming komt dit onderwerp meerdere malen terug. Op 20 september vindt een openbare thema avond plaats. De gemeenteraad wordt dan inhoudelijk ge├»nformeerd over het voorstel en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Op 26 september wordt het onderwerp besproken in de commissie Wonen en Werken in de raadzaal. Die vergadering start om 20.00 uur. Op 4 oktober zal de gemeenteraad gaan besluiten over het voorstel. De raadsvergadering begint om 19.30 uur.

Inloopavond 13 september a.s.

Graag informeren wij vooraf inwoners van de gemeente Boekel over onze plannen. Daarom hebben we een inloopavond georganiseerd. Die vindt plaats op 13 september en start om 19.30 in Nia Domo. Daar kunt u terecht met uw vragen over dit plan. Wij hopen u daar te mogen begroeten.