Het NUL-effect! (14-06-2017)

Dit item is verlopen op 12-07-2017.

Er is een meting gedaan naar het effect van de campagne NUL verkeersdoden Brabant. De gegevens over 2016 en de jaren ervoor zijn binnen en wat blijkt? Er is al heel wat bereikt. Mét en dankzij vele Brabanders. Maar er blijft nog veel te leren en te verbeteren. Reden om ons samen onverminderd te blijven inzetten voor NUL verkeersdoden!

Eigen gedrag

In 2016 noemen Brabanders voor het eerst het eigen gedrag het belangrijkste element van verkeersveiligheid. Maar liefst 48% geeft na het zien van de campagne aan, bewuster te zijn van dat eigen gedrag. Brabanders maken zich het meeste zorgen over roekeloos rijgedrag, smartphonegebruik en alcohol- en drugsgebruik. Dit sluit aan op het gekozen jaarthema van de campagne.

Bekijk het complete NUL-effect op https://www.nulverkeersdodenbrabant.nl/nul-effect/

Organiseer een pubquiz!

Wil jij je ook (blijven) inzetten voor NUL verkeersdoden? Ben je lid van een (sport)vereniging? Heb je misschien zelf een pub of ken je een gezellige locatie? Dan kun jij zélf op een leuke, gezellige manier aandacht vragen voor veilig gedrag in het verkeer. Hoe? Organiseer een pubquiz met een knipoog naar verkeersveiligheid! De pubquiz is kant en klaar te vinden op: www.nulverkeersdodenbrabant.nl/toolkit-2017

Brabant gaat voor NUL verkeersdoden

In de provincie Noord-Brabant werken gemeenten, provincie, politie, Rijkswaterstaat en ook scholen gezamenlijk aan de verkeersveiligheid, onder het motto: Brabant gaat voor NUL verkeersdoden. Samen stimuleren we Brabanders alert te zijn in het verkeer. Dat is hard nodig, want in 90% van de gevallen komt een ongeluk door menselijk gedrag; niet opletten, door rood rijden. Daar kun je dus zelf wat aan doen!