Gemeenteraads-verkiezingen 21 maart 2018 (06-03-2018)

Dit item is verlopen op 26-03-2018.

Op 21 maart 2018 mag u uw stem uitbrengen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Geen idee wat de gemeenteraadsverkiezingen zijn? Hoe het in zijn werk gaat of wie er mag stemmen? Lees verder en u bent helemaal op de hoogte.

Het tellen van de stemmen voor het raadgevend referendum en de gemeenteraadsverkiezing is een openbaar proces. Het is toegestaan voor kiezers om hierbij aanwezig te zijn.

Voor het vaststellen van de uitslag en de zetelverdeling voor de gemeenteraadsverkiezing en voor het vaststellen van de uitslag van het referendum wordt gebruik gemaakt van ondersteunende software verkiezingen (OSV).

De Kiesraad zorgt dat wordt voldaan aan de in de wet- en regelgeving neergelegde eisen. De Kiesraad heeft de specificaties voor OSV opgesteld, heeft deze onafhankelijk laten toetsen en heeft de specificaties en de uitkomst van de toets openbaar gemaakt. Ook OSV zelf is door een onafhankelijke instantie getoetst; de Kiesraad heeft de uitkomsten van die toets en de documentatie en de broncode m.b.t. OSV openbaar gemaakt. 

Wat zijn de gemeenteraadsverkiezingen?

De gemeenteraadsverkiezingen vinden eens per vier jaar plaats. De laatste verkiezingen waren op 19 maart 2014. U kiest tijdens de gemeenteraadsverkiezingen voor de leden van de gemeenteraad.

Elke gemeente heeft een gemeenteraad en een college van burgemeesters en wethouders. Deze vormen samen het gemeentebestuur. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen de inwoners van de gemeente en luisteren naar wat er speelt in de gemeente Boekel en naar wat de inwoners willen. Als inwoners stemt u op kandidaten van de politieke partijen in Boekel. De kandidaten met de meeste stemmen worden dan raadslid in de gemeenteraad.

Goed om te weten: het zogeheten ‘dagelijkse bestuur’ van de gemeente Boekel is in handen van het college van burgemeester en wethouders. Dat college wordt gekozen door de nieuwe gemeenteraad. De gemeenteraad kan aandringen op wijziging van plannen van het college van burgemeester en wethouders en heeft bijvoorbeeld de mogelijkheid om een wethouder weg te sturen. Door te stemmen heeft u dus indirect invloed op het dagelijkse bestuur.

Wie mogen er stemmen?

Bent u 18 jaar of ouder en heeft u een Nederlandse nationaliteit? Dan mag u stemmen. Ook EU-burgers en niet EU-burgers die minimaal vijf jaar legaal in Nederland wonen mogen stemmen. Om in Boekel te mogen stemmen moest u voor 5 februari 2018 in Boekel ingeschreven zijn. Stond u op dat moment niet in Boekel ingeschreven? Dan ontvangt u uw  stempas op uw oude adres en moet u in uw oude gemeente stemmen.

Wanneer kan ik stemmen?

De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 21 maart 2018. De stembureaus in Boekel zijn die dag open van 07.30 tot 21.00 uur. Als inwoner van Boekel mag u overal stemmen, u bent dus niet gebonden aan een specifiek stembureau.

Niet vergeten!

Wanneer u gaat stemmen, bent u verplicht uw identificatiebewijs (rijbewijs, paspoort, ID-kaart) mee te nemen. Dit identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. Vergeet ook uw stempas niet mee te nemen. Zonder identiteitsbewijs en stempas mag u namelijk niet stemmen. U ontvangt uw stempas uiterlijk 14 dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen per post.

Waarom moet ik gaan stemmen?

Gemeenteraadsverkiezingen klinken niet heel spannend, maar zijn toch belangrijk. Bent u niet tevreden over de gang van zaken in de gemeente Boekel? Of juist heel tevreden? Ga dan stemmen. Houdt u van Boekel? Ga dan stemmen. Door te stemmen kunt u namelijk invloed uitoefenen op de keuzes die er vóór en over de gemeente worden gemaakt.

Waar vind ik meer informatie?

Op onderstaande links vindt u meer informatie over de partijen, hun programma en de kandidaten:

U kunt ook de Kieswijzer invullen om te ontdekken met welke partij u de meeste overeenkomsten heeft.

Waar zijn de stembureaus in gemeente Boekel?

Op onderstaande locaties vindt u de stembureaus:

  1. Gemeentehuis, Sint Agathaplein 2, Boekel
  2. Basisschool De Regenboog, Kennedystraat 3, Boekel
  3. Zorgcentrum Sint Petrus, Burgtstraat 34, Boekel
  4. Doele Willem III, Waterval 8, Boekel
  5. GGZ Huize Padua, Kluisstraat 2, Boekel
  6. Gemeenschapshuis De Horst, Sint Josephplein 14, Venhorst
     

Op wie kan ik stemmen?

U stemt dus op een kandidaat van een politieke partij. Hieronder vindt u de kandidatenlijsten: