Gemeenschap Boekel praat mee over integratie statushouders (15-07-2016)

Dit item is verlopen op 18-01-2018.

Vanavond vond in Nia Domo de bijeenkomst ‘Meedenken over meedoen’ plaats. Inwoners, bedrijven en verenigingen praatten samen met de gemeente, Vluchtelingenwerk Boekel en PeelrandWonen over een zo goed en soepel mogelijke integratie van de nieuwe inwoners van Boekel.

Na presentaties vanuit de gemeente en Vluchtelingenwerk werden in groepsdiscussies ideeën, tips en oplossingen maar ook belemmeringen ten aanzien van integratie besproken. Zo’n 80 Boekelaren bezochten de bijeenkomst, die werd voorgezeten door Mario van Dinther van de BLOK. Gemeente Boekel, Vluchtelingenwerk en PeelrandWonen gaan aan de slag met alle input vanuit de gemeenschap.

Niet óf maar hóe
De bijeenkomst in Nia Domo stond in het teken van integratie. Burgemeester Bos: “Onze nieuwe inwoners komen, dat staat vast. Als gemeente hebben we de plicht om vluchtelingen onderdak te bieden. Dit staat niet ter discussie. Waar we zeker wél over moeten discussiëren, is hoe we dit samen het beste kunnen vormgeven.”

Mark van den Elzen, beleidsadviseur bij de gemeente, trapte af met zijn presentatie. Hij legde uit wat de taakstelling en daarmee de opdracht voor de gemeente Boekel is; opvang, huisvesting en integratie van statushouders. Burgemeester Bos benadrukte daarna in zijn betoog dat integratie iets is van de héle gemeenschap; oude en nieuwe Boekelaren.

Maria van den Eijnden van Vluchtelingenwerk Boekel haakte met haar verhaal in op de praktische hulpvraag van hun stichting. Door het toegenomen aantal statushouders zijn dringend ‘extra handjes nodig’. En die werden gevonden, want veel bezoekers melden zich na afloop aan als vrijwilliger.

Nuttige groepsgesprekken
Het laatste gedeelte van de bijeenkomst was ingeruimd voor groepsdiscussies over de thema’s wonen, werken, onderwijs, zorg en vrije tijd. Er werd vooral constructief gediscussieerd over belemmeringen en oplossingen in de integratieproblematiek.

Hoewel er kritische geluiden waren die over de locatie gingen, ging het in Nia Domo vooral over de vraag hoe nieuwe inwoners zo goed mogelijk kunnen gaan integreren. Diverse verenigingen en ondernemers gaven in dit kader aan mee te willen denken met de gemeente.

Aan de slag met alle input
Gemeente Boekel en Vluchtelingenwerk verzamelen nu alle input vanuit de gemeenschap. Gasten konden hun emailadres achterlaten om zo binnenkort een verslag van de bijeenkomst te ontvangen. Maar geïnteresseerde inwoners, bedrijven en verenigingen konden zich ook meteen ‘aanmelden’. Als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk, die hulp zoekt voor hun projecten Taalmaatjes, de Klussendienst en Gezinsbegeleiding. Of bij de gemeente, om mee te gaan denken over de toeleiding naar werk en het meedoen bij verenigingen.