Een levendig centrum: nu en in de toekomst (06-02-2018)

Dit item is verlopen op 20-02-2018.

In 2010 heeft de gemeente de visie op het centrum vastgesteld. Kern van die visie is dat Boekel kiest voor een boodschappendorp met clustering van winkels rondom het plein. Op basis daarvan zijn meerdere projecten uitgevoerd en afgerond. De projecten met de grootste impact zijn echter nog niet opgepakt. Het betreft de versterking van de zuidelijke winkelwand, het verplaatsen van winkels en de ontwikkeling hoek Buskensstraat met dagwinkels.

Het blijkt dat de markt deze projecten niet zelfstandig oppakt. De reden daarvan is eenvoudig. Het zijn grote projecten waarbij meerdere eigenaren zijn betrokken en er moet geld bij. Daarom heeft de gemeente een verkenning uitgevoerd of het wensbeeld uit de visie te realiseren is met een actieve opstelling. Uitkomst is dat de bundeling en de herplaatsing mogelijk is maar alleen met een forse financiële bijdrage en het toevoegen van parkeren op het plein.

Het plan

Het college kiest voor het plan van projectontwikkelaar Van Wanrooij. Idee daarbij is dat de gehele zuidwand, vanaf de DA aan de rotonde tot en met de voormalige bank bij de Buskensstraat, wordt gesloopt. Op dezelfde plek komt op de begane grond een aaneengesloten wand met winkels. Zoals gezegd kiezen we dan vooral voor de dagelijkse boodschappen. Daar bovenop komen 3 lagen appartementen, vergelijkbaar met het bouwblok bij de voormalige bibliotheek. In totaal zijn zo’n 60 appartementen voorzien (een uitbreiding van 35) variërend van luxe koop tot en met sociale huur. Deze krijgen allen een eigen parkeerplek aan de achterkant van het gebouw. Om voldoende ruimte te maken en het plein betere wanden te geven zal de gevel enkele meters naar voren komen.

De winkels

Grote trekker wordt een grote supermarkt nabij de rotonde, bij voorkeur een verplaatsing van de Aldi uit de Kerkstraat. Idee is dat deze supermarkt, samen met de bestaande Supercoop, zorgt voor veel “beweging”. De winkels die daar tussenin liggen kunnen daarvan profiteren en zo versterken deze elkaar. Dat is de enige manier om ervoor te zorgen dat ons winkelbestand op orde blijft.

Tussen die supermarkten moet er plek zijn voor de bestaande winkelformules zoals Hema en Zeeman en willen we ook het Kruidvat naar het centrum halen. Los van die landelijke formules komt er ook plaats voor lokale ondernemers in het boodschappensegment. We denken daarbij aan een vershoek met  groenteboer, bakker en een slager. Met de meeste partijen is hierover al gesproken. Zij zien dit plan zitten maar stellen voorwaarden voor parkeren en huurprijzen.

Parkeren

Die extra winkelmeters zorgen voor meer aanloop. Een groot pluspunt van ons centrum is de nabijheid van parkeren. Dat willen we graag zo houden. Dus moeten we ook meer parkeerplaatsen realiseren. Nu zijn er op het plein in totaal zo’n 100 parkeerplaatsen. Dat aantal moet naar 150 om ervoor te zorgen dat de beoogde winkels ook naar het centrum komen.

Het plein

Sinds 2006 hebben we een autovrij (verlaagd) plein. Nu loopt een proef met parkeren tijdens de vrijdag- en zaterdagspits. Dat loopt goed. Bezoekers en ondernemers zijn tevreden. Door de week nog steeds ons autovrije plein, tijdens de weekenden  parkeren. Iets dergelijks willen we ook in de toekomst. Zeker is dat er parkeerplekken bij moeten komen. Dat mag echter niet ten koste gaan van een gezellig plein. Ook willen we dat de weekmarkt, de kermis, het winters schaatsen en andere evenementen kunnen blijven op het plein. Dat is een opgave. In de loop van de komende jaren gaan we dat idee verder vorm geven.

De financiën

Zoals eerder gezegd, er moet geld bij. De opbrengsten uit verkoop van appartementen en verhuur van winkelruimten is onvoldoende om de aankoop en bouwkosten te dekken.
Met Van Wanrooij hebben we een jaar gewerkt aan planoptimalisatie maar dan rolt er nog altijd een tekort uit van zo’n 4 miljoen Euro. Dat is heel veel geld. Maar niets doen zal tot een verdere verschraling van ons winkelaanbod en centrum leiden. Voor ons reden om deze handschoen op te pakken.  We zien dat Boekel het goed doet. Mensen willen wonen in onze nieuwbouwwijken, scholen zijn goed bezet en we hebben een heel actief verenigingsleven. Daar hoort ook een levendig en bruisend centrum bij. 

De planning

U zult snappen dat dit niet morgen klaar is. Als de raad akkoord gaat met het plan op hoofdlijnen en met de beschikbaarstelling van het geld kunnen we verder werken aan de voorbereiding. Meest spannende daarin is de aankoop van alle huidige panden in de zuidwand. Met zo’n 70% van de eigenaren hebben we al een principe overeenkomst. Alle andere eigenaren kennen onze plannen en zijn meer of minder enthousiast. De aankoop is echter wel noodzakelijk voor het vervolg.

Het plan wordt in minstens twee fasen uitgevoerd. Daardoor kunnen we functies tijdelijk verhuizen en slopen en nieuwbouw neerzetten. De fasering is afhankelijk van de voortgang van de verwerving.

Op hoofdlijnen denken we aan de volgende planning:
2018    Verwerving en verdere planuitwerking
2019    Verwerving en bestemmingsplan
2020    Bouwrijp maken eerste fase en start bouw
2021    Afronding fase 1 en start fase 2
2022    Einde 2022 gereed nieuwe zuidwand (bij voorspoedig verloop)

Besluitvorming:

Op 6 februari zal de commissie Grondgebiedzaken een oordeel vormen over de plannen. Op 19 februari zal de raad besluiten over het plan, het benodigde krediet en de samenwerking met Van Wanrooij.

Inloopavond

Op 8 februari a.s. is van 19.00 uur tot 21.00 uur een inloopavond in Nia Domo. Daar kunt u kennisnemen van de conceptplannen. Deze zijn zeker nog niet definitief. Eind 2018 hopen we de definitieve plannen te kunnen presenteren.