Bouw een riante woning en versterk de buurtschappen (13-07-2016)

Dit item is verlopen op 18-01-2018.

De gemeente Boekel wil graag dat de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van haar buitengebied wordt versterkt. De in 2011 vastgestelde Structuurvisie geeft hiervoor mogelijkheden. Één daarvan is het bouwen van een woning in een van de buurtschappen. Een mogelijkheid die ontstaat , dankzij het beschikbaar komen van 12 Ruimte voor Ruimte-titels.

De gemeente Boekel telt maar liefst 17 buurtschappen. Een buurtschap is een verzameling van huizen en boerderijen zoals de Zandhoek, Berkhoek, de Burgt en Arendsnest. De kaart geeft een globale indruk van alle buurtschappen. Met de komst van nieuwe woningen en bewoners wordt een buurtschap versterkt. Er ontstaat meer bedrijvigheid en een betere leefbaarheid. Zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan het vrije gevoel van buiten leven en de saamhorigheid in het buurtschap.

Recht om te bouwen
De gemeente Boekel biedt nu de mogelijkheid om via zogenoemde “Ruimte voor Ruimte- titels” woningen te bouwen in het buitengebied. De gemeente beschikt over 12 titels. Met een dergelijke titel koopt de koper het recht om, onder voorwaarden,  in zo’n  buurtschap een woning te realiseren. Heeft u grond in zo’n buurtschap dan is het met aankoop van de titel vaak mogelijk een huis te bouwen. Heeft u geen grond dan kunt u zich –voordat u een titel aanschaft- oriënteren op grondaankoop in een buurtschap. De gemeente denkt graag met u mee. 

Informatieavond 19 september
Het bouwen van een woning is niet op voorhand overal mogelijk,  vanwege ruimtelijke of milieutechnische belemmeringen. Hoewel het beschikbaar komen van de Ruimte voor Ruimte-titels een unieke kans is op bouwen in het buitengebied, zijn hier enkele voorwaarden aan verbonden.

Daarom organiseert de gemeente Boekel op 19 september een informatieavond in Nia Domo voor geïnteresseerden. Op deze inloopavond kunt u  meer informatie krijgen en vragen stellen over de mogelijkheden. De informatieavond begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur.

Meer weten?
De kwaliteitsgids “Vitaal Buitengebied Boekel” geeft nadere richtlijnen voor de wijze waarop ontwikkelingen kunnen worden gerealiseerd. Deze gids is hier terug te vinden. U kunt ook contact opnemen met Joep van Kasteren, via joep.vankasteren@boekel.nl of 0492-326800.

1. Biesthoek
2. Peelsehuis-Vosdeel
3. Elzen
4. Volkelseweg
5. Bovenstehuis-Gewandhuis
6. Neerbroek
7. Burgt
8. Burgt-Zijp
9. Lage Raam
10. Het Goor
11. Zandhoek-Kiesbeemd
12. Zandhoek-Runstraat
13. Leurke-Peelstraat
14. Mutshoek-Gemertseweg
15. Arendsnest-Arendstraat
16. Berkhoek
17. Huize Padua