Aanleg eerste element Groen blauw stimuleringskader (15-09-2016)

Dit item is verlopen op 18-01-2018.

Negen gemeenten, Waterschap Aa en Maas en de provincie Noord-Brabant hebben voor de periode 2015-2019 gezamenlijk ruim 2,3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor vergroening van het agrarisch cultuurlandschap.

Hiervoor hebben de betrokken bestuurders eind december 2015 het gebiedscontract ‘Horst en Raam III’ ondertekend, gebaseerd op de regeling ‘Groen blauw stimuleringskader’. Deelnemende gemeenten zijn Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss en Uden. Voor de meeste van deze gemeenten betekent dit inmiddels de derde contractperiode, voor Boekel en Boxmeer de tweede.

Met de Stikaregeling kunnen particuliere grondeigenaren (agrariërs en burgers) op basis van vastgestelde voorwaarden en vergoedingsnormen een bijdrage krijgen voor aanleg en beheer van landschapselementen. De vergoedingen worden vastgelegd in 6-jarige overeenkomsten.

Eerste aanleg in Boekel

Begin september is het eerste landschapselement binnen het nieuwe gebiedscontract in de gemeente Boekel aangelegd. Dit betreft een poel welke aangelegd is aan de Peelkensweg in Venhorst. De poel is onderdeel van een grotere landschappelijke inrichting.

Op woensdag 7 september heeft Wethouder Ted van de Loo van de gemeente Boekel het laatste deel van de poel uitgegraven.

Meer informatie

De criteria voor deelname zijn per gemeente verschillend. Geïnteresseerde deelnemers kunnen voor advies en ondersteuning terecht bij de veldcoördinatoren van de ANV’s. De ANV’s beschikken over de lokale kennis en netwerk met maatschappelijke organisaties op het gebied van natuur en landschap.

Voor het gebied rond de Maashorst is dit Egbert van Hout: tel. 06-54637607 Mail: egbertvanhout@planet.nl
Voor de regio Land van Cuijk en Boekel is dit Koen van Hout: tel. 06-22224146. Mail: koen@projectbureauorbis.nl

Brabant-breed wordt de regeling in opdracht van de Provincie gecoördineerd door het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van Brabants Landschap.